2111112659 6947842745 Συρακουσών 51, Γαλάτσι sxoliodigwn@outlook.com
hero image

Γιαννόπουλος Ηλίας
Σχολή οδηγών Γαλάτσι Αθήνα


Δικαιολογητικά

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΗΧΑΝΗΣ

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΗΧΑΝΗΣ

Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο δίπλωμα

1. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
2. Παράβολο 90 € + 30 € από την Εθνική Τράπεζα
3. Διπλότυπο Παράβολο 18 €  από τo Δημόσιο Ταμείο
4. Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε.

Θα πρέπει απαραίτητα ο υποψήφιος να έχει μαζί του  κατά την  επίσκεψη στους γιατρούς:

  • Βιβλιάριο υγείας 
  • Αστυνομική ταυτότητά 
  • Παράβολο τράπεζας 
  • Δύο (2) φωτογραφίες 

5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
6. Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
7. Επικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία, ΑΦΜ, και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.
8. Φάκελος
9. Παράβολα Δημοσίου Ταμείου (περιλαμβάνονται στον φάκελο)     


 

Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο δίπλωμα

1. Τρεις (3) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
2. Παράβολο 30 €  από την Εθνική Τράπεζα
3. Διπλότυπο Παράβολο 27 €  από τo Δημόσιο Ταμείο
4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος
5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
6. Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
7. Επικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία , Α.Φ.Μ. , και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.
8. Φάκελος
9. Παράβολα Δημοσίου Ταμείου (περιλαμβάνονται στον φάκελο) 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ     

Αν ο υποψήφιος ΔΕΝ έχει άλλο δίπλωμα 

1. Τέσσερις    (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
2. Παράβολο 90 € +  30 € από την Εθνική Τράπεζα
3. Διπλότυπο Παράβολο 18 € από τo Δημόσιο Ταμείο
4. Πιστοποιητικά Υγείας από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο συμβεβλημένους με το Υ.Μ.Ε.

Θα πρέπει απαραίτητα ο υποψήφιος να έχει μαζί του  κατά την  επίσκεψη στους γιατρούς:

  • Βιβλιάριο υγείας
  • Αστυνομική ταυτότητά
  • Παράβολο τράπεζας
  • Δύο (2) φωτογραφίες

5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
6. Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
7. Επικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία , Α.Φ.Μ.    και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.
8. Φάκελος
9. Παράβολα Δημοσίου Ταμείου (περιλαμβάνονται στον φάκελο)


 

Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ άλλο δίπλωμα 

1. Τέσσερις (4) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου
2. Παράβολο 30 €  από την Εθνική Τράπεζα
3. Παράβολο 27 €  από τo Δημόσιο Ταμείο
4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του διπλώματος
5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας
6. Επικυρωμένη Αίτηση Εκτύπωσης
7. Επικυρωμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 για κατοικία, Α.Φ.Μ. και ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή άλλου κράτους της Ε.Ε.
8. Φάκελος
9. Παράβολα Δημοσίου Ταμείου (περιλαμβάνονται στον φάκελο )